Archive | december, 2016

Psykisk ohälsa – ett vitt begrepp

Psykisk ohälsa är ett begrepp som är rätt svår att förklara enligt många. Det är kanske inte det att det är svårt att förklara utan att det finns många definitioner och många ser detta med psykisk ohälsa på olika sätt. De olika definitioner som många har är att det kan räknas in till allt som har med psykisk sjukdom att göra, till psykisk störning. Många anser dock att psykisk ohälsa är något som leder till att man upplever besvär som ser till att påverka ens psykiska välbefinnande, som i sin tur påverkar ens dagliga liv. Men det är givetvis inte alla som tänker på exakt samma sätt som varandra gör, och därför är det bra att det finns vida begrepp på ordet.

Vanliga symptom på psykisk ohälsa är att det består av oro, ängslighet, sömnbesvär samt ångest. Under senare år har dessa symptom ökat allt mer från person till person i alla åldrar. Kvinnor som är yngre samt korttidsutbildade är den målgrupp som har drabbats av psykisk ohälsa mest. Trots att det är många idag som lider av psykisk ohälsa, så är det relativt få till mängden, som söker riktig professionell vård eller att man får en psykiatrisk diagnos.

Några exempel på vad som kan orsaka psykisk ohälsa är: depression, inte kunna styra över ens liv, det sociala nätverket fungerar inte, ingen balans mellan arbets- och privatliv, separationer med mera. Andra saker som det kan vara är att:

  • Arbetsbördan är för står för att man ska kunna ha kontroll över den.
  • Man inte känner sig uppskattad.
  • Ha en bristande balans mellan belöning och prestation.
  • Känna tidspress.
  • Ha en otrygg anställning som kan leda till arbetslöshet.
  • Lida av kroppslig sjukdom.
  • Leva med en ekonomisk stress.

Som sagt det finns många olika anledningar till att drabbas av psykisk ohälsa.

Leave a Comment