Vad innebär prioritering för dig?

Vi är alla olika i våra tankar om vad prioritering är. Vi prioriterar olika i alla delar av vår dag. Vi blir itutade från olika håll vad som är ”viktigt” och hur vi ”ska” leva. Det som är viktigt för dig är kanske inte viktigt för din granne. Det som vi i dagens samhälle ofta glömmer bort är att vi är alla olika. Vi vill olika saker och vi kräver olika saker av vår dag, av vårt liv.

Blir du stressade över samhällets att göra och att inte göra?
Lägg då undan magasinet/boken/tidningen/telefonen/datorn/det, lägg undan att-göra-listan som får dig att känna krav och stress på hur du lever ditt liv.

För det är just det det är, det är Ditt liv. Du har makten över din dag! Hitta det som får dig att känna trygghet och kör på det. Vi har oftast för många krav på oss själva från oss själva och samhället. Kanske mår du bättre av att inte ha krav? Kanske behöver du krav för att känna trygghet? Det är det som gör det så fint, att det är upp till dig, ingen kan bestämma hur du leder ditt liv.

I korthet: Va inte så jävla duktig! Prioritera de små sakerna!

No comments yet.

Leave a Reply